Skriv ut

Undervisningsstöd: My Happy Doll

 Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

  Centralt innehåll i årskurs 1-3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
  • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Arbetsområdet beräknas ta ca 3-4 veckor och kan vara en bra start eller slut uppgift på terminen. 

Visa instruktionsfilmen för eleverna för ett självständigt skapande 

Starta arbetsområdet med att visa instruktionsfilmen för eleverna och ha en gemensam genomgång hur de varpar på kartong
och börjar väva, samt trä nålen med garn på enklast sätt.

Gör upp några prov pototyper som visar processen för eleverna, så att de har möjlighet att känna, klämma och vrida på arbetena.

Tänk på att informera eleverna att varptrådens färg blir hårets färg och färgen på händer och fötter.