Skriv ut

Undervisningsstöd: My Happy Doll

 Förmågor att utveckla

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

  Centralt innehåll i årskurs 1-3

  • Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Enkla former av några hantverkstekniker
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Arbetsområdet beräknas ta ca 3-4 veckor och kan vara en bra start eller slut uppgift på terminen. 

Visa instruktionsfilmen för eleverna för ett självständigt skapande 

Starta arbetsområdet med att visa instruktionsfilmen för eleverna och ha en gemensam genomgång hur de varpar på kartong
och börjar väva, samt trä nålen med garn på enklast sätt.

Gör upp några prov pototyper som visar processen för eleverna, så att de har möjlighet att känna, klämma och vrida på arbetena.

Tänk på att informera eleverna att varptrådens färg blir hårets färg och färgen på händer och fötter.