Skriv ut
Elevuppgift
Myntbörs

Du kan tillverka en liten myntbörs att ha pengar i om du saknar fickor!
Se idébladet för en lämplig arbetsgång.