Skriv ut

Undervisningsstöd: Något att hänga i granen

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och 

Centralt innehåll:

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Jag brukar ha genomgång av:

 • Olika broderistygn
 • Fakta om filttyg
 • Färgvalet betydelse på slutprodukten, när man väljer material
 • Hur en skiss skall se ut (föremål, mått, material och teknik)
 • Att sätta ord på din slöjdprocess och på dina val av material (berätta hur man kan prata om sitt föremål)
 • Hur man lägger ut på tyg och klipper ut (skillnaden här när man syr för hand är att man inte har sömsmån)