Något att hänga i granen

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Något att hänga i granen

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och 

Centralt innehåll:

 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Jag brukar ha genomgång av:

 • Olika broderistygn
 • Fakta om filttyg
 • Färgvalet betydelse på slutprodukten, när man väljer material
 • Hur en skiss skall se ut (föremål, mått, material och teknik)
 • Att sätta ord på din slöjdprocess och på dina val av material (berätta hur man kan prata om sitt föremål)
 • Hur man lägger ut på tyg och klipper ut (skillnaden här när man syr för hand är att man inte har sömsmån)

Dessa filmer är bra filmer som visar hela arbetsgången:
Sy filtfigur del 1
Sy filtfigur del 2
Sy filtfigur

Olika broderistygn:
Broderibloggen - brodera mera