Skriv ut

Undervisningsstöd: Något att hänga i granen

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 •  Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.

Jag brukar ha genomgång av:

 • Olika broderistygn
 • Fakta om filttyg
 • Färgvalet betydelse på slutprodukten, när man väljer material
 • Hur en skiss skall se ut (föremål, mått, material och teknik)
 • Att sätta ord på din slöjdprocess och på dina val av material (berätta hur man kan prata om sitt föremål)
 • Hur man lägger ut på tyg och klipper ut (skillnaden här när man syr för hand är att man inte har sömsmån)