Skriv ut
Snabbfakta
Namnbricka
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
1-2 v
Material
5 mm tunna furulister 30 mm breda.
Uppgift

Eleverna gör en personlig namnbricka med gummiband som kan fästas runt alla 
framtida slöjdföremål som är under tillverkning. 
Man får lära sig fiberriktning, borra, fila, slipa och bränna med brännpenna.

                        

Förberedelser

Lister 5 mm tjocka där eleverna kan såga av sin egen bricka beroende på hur lång den ska vara.