Skriv ut

Undervisningsstöd: Namnbricka

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Som en första uppgift i år 3 kan detta slöjdarbete både ge bra förstakunskaper inom ämnet samtidigt som den färdiga namnbrickan fyller en funktion för framtida arbeten. Med gummibandet spänner man namnbrickan runt alla sina delar, eller hela föremålet, som man har i slöjdskåpet. På så sätt ser man lätt vad som tillhör vem och eleven slipper tejpa eller skriva sitt namn på alla bitar.

Först talar vi lite om träslag och vilka som finns i Sverige, vad en skiss är och varför den behövs. Därefter skissar de sin namnbricka på dokumentet Överväganden. Vi kommer in på fiberriktning och vilket träslag vi ska använda. Med hjälp av mängden bokstäver i elevens namn kan de räkna ut hur lång bit de behöver. Därefter kan de föra in det måttet på skissen.

Jag har förberett genom att hyvla upp lister i massivt trä som är 30 mm breda. Efter introduktionen får varje elev varsin sådan som är ca 200 mm lång.

Eleven får såga av sin namnbricka och därefter går vi igenom det där med fiberriktning igen innan vi ska fila. Hur gör man för att inte det ska flisa ur i änden på namnbrickan när man filar? När de har filat får de slipa med olika grovlekar på sandpapper. De markerar inför borrningen och vi brukar sedan borra med en drillborr. Glöm inte att ha ett underlägg så att det inte blir flisor på undersidan. Vi pratar om brännpennan och säkerhet vid användandet.
Till sist får eleven lite utbildning i färgsättning och användandet av någon olja.

Som det centrala innehållet säger ska man värdera arbetet muntligt i år 3. Vill ni dock arbeta med namnbrickan med äldre elever kan ni använda er av dokumentet Värdering.