Skriv ut
Snabbfakta
Namnsköld
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 8 v.
Material
Plywood, lister, knoppar, övriga material
Uppgift

Eleven väljer en form på en sköld som sågas ut i plywood.
Eleven tar reda på vad hens namn betyder/härstammar ifrån och illustrerar
med egen tolkning, betydelsen inne i skölden.
Vi gjorde även så att skölden fick en funktion genom några knoppar att hänga något på.

Förberedelser

Plywood 7 mm och träknoppar
Lister till knopparna
Olika material att illustrera med 

    

Helena (fackla)      Björk (efternamn)   Angela (ängel)