Skriv ut
Snabbfakta
Namnsköld
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 8 v.
Material
Plywood, lister, knoppar, övriga material
Uppgift

Eleven väljer en form på en sköld som sågas ut i plywood.
Eleven tar reda på vad hens namn betyder/härstammar ifrån och illustrerar
med egen tolkning, betydelsen inne i skölden.
Vi gjorde även så att skölden fick en funktion genom några knoppar att hänga något på.

Förberedelser

Plywood 7 mm och träknoppar
Lister till knopparna
Olika material att illustrera med 

    

Helena (fackla)      Björk (efternamn)   Angela (ängel)