Skriv ut

Undervisningsstöd: Namnsköld

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

Denna uppgift hittade jag i Facebooksgruppen "Nationellt resurscentrum för slöjd".
Så här arbetade och utvecklade vi uppgiften på vår skola:
Eleverna fick börja med att söka på https://svenskanamn.se där de hittade betydelsen för just sitt namn.
(givetvis finns här namn även från övriga länder)
Fanns inte namnet där så fick de välja sitt mellannamn eller varför inte efternamn.
Vi fann alltid något att illustrera men fungerar inte elevens namn så kanske man kan välja ett syskons namn och ge bort 
namnskölden. De skrev sedan in namnbetydelsen på dokumentet som ni hittar här på uppgiftssidan.
Därefter fick de söka på Google med sökord- sköldar - och bilder på träffarna. De valde ut en form och på ett 
A-4 papper som veks på mitten, fick de försöka teckna av halva sköldformen. Sedan klippte de ut formen och vek 
ut pappret så att skölden blev "hel":
Nu tejpades pappret med formen upp på en 7 mm plywood. Därefter fick de lövsåga halva formen och sedan såga resterande
halva på den elektriska figursågen. Ett bra sätt att även träna på den sågen tillsammans med motoriken med lövsågen.
Jag erbjöd listämnen till knopparna där de fick såga längd, markera för knoppar (de valde själv hur många), borra och ev. måla.
De fick gärna grundmåla plywooden men istället för att måla olika detaljer försökte jag få dem till att i olika material
skapa det som de tänkte måla. Moln kunde göras i tunnare plåt, en sol i gult bonoplex etc, etc.
I ursprungsidén var knopparna utbytta mot ljushållare/ljusstakar.
Till sist borrades 2 mindre hål så att man kunde sätta upp skölden hemma.
Vi la en hel del tid till att diskutera olika vägar att just illustrera. Hur kan man tolka en betydelse som "den älskvärda" ?(Amanda)
Kanske med ett hjärta eller hur gör man med Per/Pelle (från Petrus) som betyder klippa? Kanske i plåt klippa ut något som liknar en klippa eller varför inte tolka det som ett verb - en sax med ett hår? I Finland är Pelle tydligen detsamma som Clown!! Det kan man ju också göra något av:)
Låt fantasin och tolkningarna flöda och visa att man kan tolka på en mängd olika sätt.