Skriv ut
Elevuppgift
Noaks ark

Du ska få tillverka en ark/liten båt i trä och sedan ska du få tillverka ett eller två djur i mjukt material som ska bo på arken.
I 5 veckor arbetar du med båten (eller djuren) och sedan byter du slöjdart.