Noaks ark

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Noaks ark

 

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande


Det finns berättelser som nämns i både Koranen och i Bibeln. (och andra religioner)
Syndafloden och Noah är en av dem. Däremot ges olika syn på händelsen vilket man kan läsa vidare om ifall man är intresserad.
Vi utgår ifrån den ena berättelsen om att Noah beordrades att bygga en ark, ta med sin familj och ett par av allt som levde.
Jag tänker mig att alla elever får slöjda fram en egen liten ark/farkost och därefter ett litet djur till den i textilslöjden.

Tid:
Det kan vara både lämpligt och roligt om man kan ge eleven ca 5 ggr i den ena slöjdsalen innan man byter och arbetar 5 ggr med den andra delen av uppgiften. Det är skojigt att kunna ha ”öppna” salar där eleven kan välja var de vill vara beroende på plats och hur långt de kommit i uppgiften. Huvudsaken är att djur och ark ska vara klara inom utsatt tid. (beroende på lektionslängden)


Förberedelse/inspiration:  
Här kan man utgå ifrån berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande. Allt enligt intentionerna i det centrala innehållet för år 1-3
Vi koncentrerar oss då på historien om Noaks ark. Se även till att kanske dra lott om djuren så att det inte blir 28 st. kor!