Skriv ut
Elevuppgift
Omarbeta ett konstverk

Du kommer att få lära dig:

 • Olika hantverkstekniker
 • Sätta ord på din tolkning och val av inspirationsbild
 • Olika textila konstnärer

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Ni skall få välja ett känt konstverk som ni skall inspireras av och göra om efter er egen tolkning.
Ni får använda er av tekniker som broderi, applikation, textilt tryck, lappteknik mm.
Det skall bli en 2D bild som kan ramas in eller göras till en kudde, dyna eller något annat textilt föremål.
Efter genomfört arbete skall ni skriva en slöjdrapport där ni beskriver inspirationen och er idé samt utvärderat ert arbete.


Detta vill jag ha in:

 • En skiss
 • En bild på ert val av konstverk
 • En rapport där ni beskriver er inspiration och tolkning.
 • Ert färdiga slöjdföremål