Skriv ut

Undervisningsstöd: Omarbeta ett konstverk

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Det finns en uppgift som heter Koppla tyg med ett konstverk som kan vara en bra uppgift i den här större uppgiften. Man kan använda den som en vikarieuppgift om man vill.
Efter genomfört arbete skall eleverna skriva en slöjdrapport där de beskriver inspirationen och sin tolkning
samt utvärderat sitt arbete.  I bif. dokument finns vissa frågeställningar där eleverna kan utgå ifrån.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering, uppgift och betygskriterie

Skissa - val av konstverk

v.2

Skiss klar – kamratrespons

Genomgång av olika textila tekniker

v.3

 

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

Slöjdrapport

Tips på filmsnuttar:

Textil konst på Liljevals
Ian Barry - jeanskonstnär
Maria Adlercreutz