Skriv ut
Elevuppgift
Ordskåpet

Du får lära dig:

  • Att samarbeta
  • Att följa en arbetsbeskrivning

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.

Uppgift

Gruppen ska tillverka ett ordskåp där ni får fördela uppgifterna som ni vill. Dock ska varje elev ansvara för fyra horisontella klossar i ordskåpet och bilda meningar som fungerar när man snurrar på dem. Använd idébladet som stöd i tillverkningen.
Ska någon rad vara i ett främmande språk?