Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Påtdocka
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker
Tid
1 v.
Material
Trä
Uppgift

Låt eleven tillverka en påtdocka som man sedan kan ta fram när man väntar på hjälp.
Då kan man fortsätta med sin påtning istället för att sitta sysslolös.

Förberedelser

Lättaste modellen är en lite kloss av något träslag där eleven får borra ett hål ca. 13 - 15 mm
Man behöver också 4 st. trådspik och garn