Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Påtdocka

Denna uppgift kan jag rekommendera att göra i början av terminen i år 3-5.
Den är väldigt enkel och syftet är egentligen bara att under terminen kunna ta fram påtdockan när man väntar
på hjälp eller när man har en gång kvar innan lov eller liknande.
Eleven kan då fortsätta med sin påtning medan hen väntar på att läraren kommer och hjälper.
Därför finns ingen bedömningsmatris eller något värderingsunderlag utan endast ett idéblad som eleven
och läraren kan ha som stöd vid tillverkandet.

I idébladet finns även en beskrivning till hur man påtar eller så kan man lära sig påtning via filmen som finns till uppgiften.