Skriv ut

Undervisningsstöd: Pelles nya kläder - tovning

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
  • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Undersökande av olika materials egenskaper.
  • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.

Lektionsplanering

v.1

Läs boken – Pelles nya kläder

Titta på filmen Ull från programmet Kvalitet
Eleverna får känna på ull och prova på att karda

v.2

Genomgång – att tova

Visa film/beskrivning – att tova

Alla tovar 1-2 armband

v.3

Genomgång – vad har vi gjort

Skriv in ord och begrepp om ull och tovning

Filmer:

Ull (6.22 in i avsnittet)