Skriv ut

Undervisningsstöd: Pelles nya kläder - tovning

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Centralt innehåll:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Lektionsplanering

v.1

Läs boken – Pelles nya kläder

Titta på filmen Ull från programmet Kvalitet
Eleverna får känna på ull och prova på att karda

v.2

Genomgång – att tova

Visa film/beskrivning – att tova

Alla tovar 1-2 armband

v.3

Genomgång – vad har vi gjort

Skriv in ord och begrepp om ull och tovning

Filmer:

Ull