Skriv ut
Snabbfakta
Penntroll
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 3-4 v.
Material
Furuklossar
Uppgift

Det handlar om att använda berättelser som inspirationskällor.
Utifrån en saga eller lite allmän fakta om troll (se länkar) tillverkar eleverna ett roligt
penntroll att ha längst upp på sin penna när de arbetar i klassrummet!
Som en tidig uppgift med år 3 kan man här också få in en del grundläggande moment.
Borrning, fiberriktning, brännpenna m.fl. och att träna på att sätta ett eget uttryck på sitt slöjdföremål.

Förberedelser

Såga upp furulister om 25 mm tjocka och 30 mm breda.
Se till att erbjuda olika material till att sätta sitt uttryck med. Mjukt material till hår,
krokar, öglor, nubb, rundtappar, skinn metalltråd och annat.
Förbered hur du ska prata fiberriktning om det är första gången eleven hör detta.