Skriv ut

Undervisningsstöd: Penntroll

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  • Utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet,

 Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Lyssna på:
 trollsagor: 
Trollsaga: 
Fakta om troll och väsen: 
Börja med att ge dem en list att såga sitt penntroll av.  Titta på listerna och prata om fiberriktning och vilket
träslag de har fått. Vad är ändträ? Varför är det svårare att fila där och vad bör man tänka på när man arbetar i ändträ?
Dela ut dokumentet Överväganden och låt eleverna fylla i det.
Det finns en mängd olika moment att gå igenom längst vägen. Ni ser själva vilka.
Borrstorleken bör vara 7,5 mm borr för en normal blyertspenna.