Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Pepparkaksformar

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna. 
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Här är det lämpligt att planera arbetsuppgiften i god tid innan pepparkakstider och ni behöver nog ca 4-5 lektioner beroende på svårighetsgraden på elevens form. De allra yngsta barnen klarar kanske inte av det finmotoriska i bockningsarbetet och lödningen så lämpligt är år 5-9.

Du måste gå till den lokala plåtslagaren för att få 20 mm breda remsor uppklippta i tunn bleckplåt. Ni kan aldrig själva klippa så rakt och jämnt och får ni inte bra utgångsmaterial så kommer ni alla att tappa sugen innan ni ens ha börjat! Läraren måste även ha förberett med ett antal trämallar där bockningen av plåtöverkanten kommer att ske. De görs helst i ett hårdare träslag. Det bästa är ju om alla elever kan ha varsin trämall.

OBS! Dessa trämallar görs bäst i bandsågen men här måste försiktighet iakttagas!
 

Arbetsgång. (se idéblad)

 • Först får alla elever, på ett rutat papper fundera ut vilken figur de vill göra. Rita sedan upp den figuren med hjälp av linjal. Följ gärna rutornas linjer och rita inte in för skarpa svängar eller för krångliga former.
 • Mät omkretsen och skriv ner måttet på pappret. Lägg till c:a 3 cm. och klipp därefter av en remsa bleckplåt i den längden.
 • Samla alla och visa hur man med hjälp av träformen och en hammare bockar plåten i 45 graders vinkel.  (se idéblad pepparkaksform) Påpeka att de knackar relativt tätt så att inte plåten blir bucklig.
 • Fortsätt sedan försiktigt att knacka ner hela den påbörjade vikningen på bänken. Slipa vidare hela remsan med stålull.
 • Börja helst markera inför bockningen på en raksträcka. Var noggrann med att bocka i 90 grader med flacktången. Man bör här vara försedd med många flacktänger till en grupp men bara ett fåtal böjtänger bör räcka.
 • Se till att lodet är blyfritt.

       Vid lödning är det viktigt att ha rikligt med lödvatten, täta skarvar och att plåten
      värms tillräckligt innan lodet smälter.

 • Varför inte följa upp arbetet med att använda pepparkaksformarna i Hem- och konsumentkunskapen. Smaklig spis!
 • Här hittar du även en underbar inspirationsfilm från industriell formtillverkning:https://www.youtube.com/watch?v=cBSS97KlZTM