Skriv ut

Undervisningsstöd: Pixlar

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll:

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Jag brukar visa bildspelet om pixlar första lektionen för att få igång eleverna till att förstå vad pixlar är. 
Detta avsnitt från Kvalitet är också ett tips tycker jag:

Broderi, Danmark

Eftersom eleverna skall göra mönster till sina motiv på pärlplattor får ni inhandla pärlplator och rörpärlor i olika färger.
Jag har haft elever som tycker att det är svårt att sy korsstygn och där motoriken inte är den bästa, då har jag låtit eleverna
sy på aidaväv med större hål vilket har gått jättebra!

Tips på bra hemsidor:

http://www.fotobroderi.se/School

https://microrevolt.org/knitPro/