Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Plywoodhålet
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6-8 v.
Material
Plywood 4 mm
Uppgift

Samverkan Slöjd - Geografi.
Eleverna får varsitt landskap som i plywood sågas ut i sin kontur.
På en liten hylla bakom hålet placeras slöjdade föremål som på ett
bra sätt illustrerar något från det landskapet.
I detta fall gäller det samverkan med SO ämnet.

Förberedelser

4 mm plywood, list till hyllor samt spillbitar i olika material.
Film: Landskapen