Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Plywoodhålet

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Detta arbetsområde kan vara roligt och utvecklande på olika sätt. Det är kanske främst ett bra sätt att få arbeta över ämnesgränserna.

Första gången jag arbetade med upplägget så samarbetade jag med SO läraren som skulle bearbeta Sveriges landskap. Det får bli utgångspunkten i denna uppgift även om man skulle kunna samarbeta inom flera andra områden och med övriga ämnen.
Det finns ju 25 st. landskap vilket gjorde att den klassen med 26 elever fick varsitt att arbeta med. Den sista eleven fick helt enkelt göra hela Sverige som ram så alla blev nöjda.
Film: Landskapen

Efter att man var färdig fick de skriva lite om ”sitt” landskap och vad som kännetecknade det. Den lilla snabbfaktan klistrades upp på ramen och sedan ställdes ramarna ut på skolan. Mycket uppskattat.
Se gärna filmen på ett färdigt exempel.


Förberedelser och arbetsgång

Eleven får välja ett landskap och ta fram lite fakta om det. Vad och hur kan man illustrera det inne i ramen? Vilka naturtillgångar finns, landskapsdjur, turistattraktioner,
kända personer etc. Samarbeta gärna med SO-läraren.

Såga upp var sin 4 mm plywoodbit som har storleken av ett A 4 ungefär.
Hyvla upp en liten list varifrån eleven kan såga av en bit som ska fungera som hylla på baksidan. (se film)
Eleverna får rita upp konturerna på sitt landskap i mitten av plywooden.

Borra ett hål i landskapet, använd sågbräda eller filklämma och för in ett lövsågsblad.
Såga ut formen. Därefter får man bearbeta olika material och spillbitar för att skapa sina illustrationer. Som avslutning kan man betsa eller olja in sitt arbete.

Tips:

Uppgiften kan man givetvis göra utan att samverka. Du kan arbeta med andra teman som t.ex. yrken, maträtter, högtider, symboler eller trender.