Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Plywoodhålet

Du får lära dig:

  • Lite om våra landskap 
  • Vad är plywood och vad har det för fördelar?


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.

Uppgift: 

Du får ett landskap att arbeta med. Du kommer att få rita upp och såga ut
konturen på det landskapet i en plywoodbit.
I hålet ska du på en liten hylla tillverka och placera föremål som du kan koppla till
just "ditt" landskap.
Leta efter fakta om ditt landskap. Vad är landskapet känt för? Hur ser geografin ut? 
Till sist ska du skriva lite fakta om landskapet och limma upp någonstans på tavlan 
som kommer att hängas upp någonstans på skolan hoppas vi!