Skriv ut

Undervisningsstöd: Porträttkudde

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

Jag använder uppgiften som uppföljning och en del av symaskinskörkortet som jag delar ut till mina elever i åk 4.

Eleverna börjar med att göra en skiss/ritning på sitt porträtt. Det ska vara tydligt vilken elev som har gjort kudden, dvs. hårfärg, ögonfärg, ansiktsform etc. ska vara så likt som möjligt. Dock finns inga krav att det ska vara perfekt. Eleven får i uppgiften träna upp sin förmåga att sy med olika sömmar, trä om symaskinen med tråd (krav att det ska vara samma färg på under/övertråd), sicksacka traskanten och sy ihop en kudde.

Uppgiften avslutas med att elverna får skriva om:

 • Hur de har sytt sin kudde
 • Vilka sömmar de har sytt med
 • Vad de har lärt sig
 • Vad de har tyckt var enklast och svårast
 • Vad de tycker om sin kudde, vad som är bra / mindre bra,

Kompisrespons:

När kudden är klar får även en slöjdkamrat titta på kudden och svara på följande frågor.

 • Kan du se vems kudde det är?
 • Kan du beskriva vad du ser?
 • Vad tycker du är bra? Varför?
 • Vad tycker du är mindre bra? Varför
 • Vad hade kunnats göras annorlunda på kudden?
 • Vad ska slöjdkompisen tänka på i nästa sömnadsarbete?

  Se bifogat dokument!