Skriv ut
Snabbfakta
Project runway
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Klädsömnad
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
En hel termin
Material
Modetyger m.m.
Uppgift

Uppgiften går ut på att efter ett tema formge och framställa en outfit som eleverna skall visa upp i en modevisning.
De skall dokumentera idéutvecklingen genom att göra en moodboard över sin inspiration till temat samt presentera detaljerade skisser
 över alla delar i sin outfit.  

Förberedelser

Bra är att ta fram kataloger där eleverna kan titta på material som de vill beställa.