Skriv ut

Undervisningsstöd: Project runway

Förmågor att utveckla:

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 •  Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Börja med att bestämma ett tema, antingen själv eller med hjälp av eleverna.
Jag tycker att det är bra att börja visa ett avsnitt av Projekt runway så att alla elever vet vad uppgiften går ut på.
Därefter förklarar du uppgiften ordentligt och går igenom den pedagogiska planeringen.

Genomgång av olika viktiga moment:

 • Hur tänker man när man skall utgå ifrån ett tema
 • Moodbord/skiss - skillnaden
 • Vad man skall tänka på när man har en budget - materialberäkning.
 • Vad skall man tänka på när man sätter ord på sina val av material, tekniker, idéer, färg mm.
 • Hur kan jag ta reda på hur jag kommer vidare i mitt arbete
 • Vad förväntas av mig när jag dokumenterar min arbetsprocess
 • Vad skall jag tänka på när jag sätter ord på min tolkning av min inspiration
 • Olika moment i klädsömnad, tex. insnitt, blixtlås/dragkedja, isättning av ärm, fållning mm. (Beroende på vad eleverna väljer)
 • Olika hantverkstekniker, tex. schablontryck, broderistygn, virkning mm. (Beroende på vad eleverna väljer)

Jag tycker det är viktigt att eleverna värderar sin arbetsinsats och får feedback i mitten av projektet.
Mitt i projektet låter jag därför eleverna sitta två och två, diskutera betygskiterierna, kryssa i
var de tycker att de befinner sig och varför de tycker så.
Till sist ger du dem feedback innan de fortsätter att arbeta vidare.

Jag brukar låta eleverna blogga om sin arbetsprocess. Det är ett enkelt sätt att dokumentera med bilder och text 
och ett smidigt sätt att ge eleverna feedback.

Bra inspirationsmaterial:

Projekt runway Sverige
Elin Kling debuterar som modedesigner
Att arbeta som designer - (på engelska)
What does it take to be a fashion designer? (på engelska)