Skriv ut

Undervisningsstöd: Project runway

Förmågor att utveckla:

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 •  Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Börja med att bestämma ett tema, antingen själv eller med hjälp av eleverna.
Jag tycker att det är bra att börja visa ett avsnitt av Projekt runway (se länk nedan) så att alla elever vet vad uppgiften går ut på.
Därefter förklarar du uppgiften ordentligt och går igenom den pedagogiska planeringen.

Genomgång av olika viktiga moment:

 • Hur tänker man när man skall utgå ifrån ett tema
 • Moodbord/skiss - skillnaden
 • Vad man skall tänka på när man har en budget - materialberäkning.
 • Vad skall man tänka på när man sätter ord på sina val av material, tekniker, idéer, färg mm.
 • Hur kan jag ta reda på hur jag kommer vidare i mitt arbete
 • Vad förväntas av mig när jag dokumenterar min arbetsprocess
 • Vad skall jag tänka på när jag sätter ord på min tolkning av min inspiration
 • Olika moment i klädsömnad, tex. insnitt, blixtlås/dragkedja, isättning av ärm, fållning mm. (Beroende på vad eleverna väljer)
 • Olika hantverkstekniker, tex. schablontryck, broderistygn, virkning mm. (Beroende på vad eleverna väljer)

Jag tycker det är viktigt att eleverna värderar sin arbetsinsats och får feedback i mitten av projektet.
Mitt i projektet låter jag därför eleverna sitta två och två, diskutera betygskiterierna, kryssa i
var de tycker att de befinner sig och varför de tycker så.
Till sist ger du dem feedback innan de fortsätter att arbeta vidare.

Jag brukar låta eleverna blogga om sin arbetsprocess. Det är ett enkelt sätt att dokumentera med bilder och text 
och ett smidigt sätt att ge eleverna feedback.

Bra inspirationsmaterial:

Stories from Sweden
Elin Kling debuterar som modedesigner
Att arbeta som designer - (på engelska)
What does it take to be a fashion designer? (på engelska)