Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Ram med innehåll
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
En termin
Material
Furu 30 x 25 mm & olika textila material
Uppgift

Eleven tillverkar en träram med 4 olika sammansättningstekniker. Ramen ska sedan fyllas med valfritt textilt innehåll i valfri teknik.
En film visar sammansättningsteknikerna vilket eleven förhåller sig till vid tillverkningen.
Det textila innehållet och träramen får gärna harmonisera och samspela med varandra. 
Eleven redogör fortlöpande om sitt processande med text och bilder i en loggbok.

      

Förberedelser

Hyvla upp furulister med färdigmåtten 25 x 30 mm. Längden på 4 st. x 220 mm kan eleven få såga själv.
Erbjud gärna grundläggande material där eleven kan välja att tova, brodera, sticka, virka eller sy.
Se till att hålla hyvlar och stämjärn skarpa inför ramtillverkningen.