Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Ram med innehåll

 Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Vi samlade alla elever och gick igenom uppgiften. De fick under denna första lektion planera sitt arbete, hur de ville uttrycka sig textilt
och ev. kopplingen med träramen. Vi startade en loggbok till var och berättade att vi ville se fortlöpande dokumentation om processen i ord och bilder. Där länkade vi bl.a. till denna film om hur de skulle tillverka ramen. Arbetet med träramen var mer mekanisk och skulle följa filmens 4 sammansättningstekniker. Efter den första gemensamma lektionen delade vi upp gruppen så att hälften av eleverna var "tvungna" att starta tre lektioner i Tr-salen och den andra hälften i Tx-salen. Allt för att det inte skulle bli 
väldigt många i en sal direkt i början. Därefter fick de välja var de ville lägga sin tid.Erfarenheten sa oss att om eleven inte var så stark i slöjd bör man välja bort sammansättningen slits och tapp och istället göra en annan lättare teknik två ggr. Vissa svagare elever hann nämligen inte med den svårare tekniken. Hela terminen behövdes och nästa gång kommer vi att arbeta på vårterminen då den är längre.