Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Ram med innehåll

Du får lära dig:

  • Hur man kan kombinera olika material i ett uttryck.
  • Olika sammansättningstekniker i trä

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift:

Du ska få tillverka en ram i trä med 4 olika sammansättningstekniker som du sedan ska fylla med ett textilt innehåll.
I den textila delen kan du fritt välja teknik och idé. Utmana dig på din egen nivå.
Vi ser också gärna att du sätter någon form av uttryck även i träramen som gärna får höra ihop med den textila idén.
Sträva efter kvalitet i alla moment allt ifrån skiss, idé, praktiskt genomförande, muntliga diskussioner, loggbok till din färdiga produkt.
Du får ta ansvar för arbetet genom att fritt röra dig mellan slöjdsalarna och spendera tiden där den bäst behövs.

Du ska föra loggbok under processen där det även ska finnas bilder där du beskriver hur, vad och varför genom ditt processande.
Använd rätt begrepp och reflektera och analysera över ditt arbete.
Arbetet får ta hela terminen om det behövs.