Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Ram med innehåll

Du får lära dig:

  • Hur man kan kombinera olika material i ett uttryck.
  • Olika sammansättningstekniker i trä

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska få tillverka en ram i trä med 4 olika sammansättningstekniker som du sedan ska fylla med ett textilt innehåll.
I den textila delen kan du fritt välja teknik och idé. Utmana dig på din egen nivå.
Vi ser också gärna att du sätter någon form av uttryck även i träramen som gärna får höra ihop med den textila idén.
Sträva efter kvalitet i alla moment allt ifrån skiss, idé, praktiskt genomförande, muntliga diskussioner, loggbok till din färdiga produkt.
Du får ta ansvar för arbetet genom att fritt röra dig mellan slöjdsalarna och spendera tiden där den bäst behövs.

Du ska föra loggbok under processen där det även ska finnas bilder där du beskriver hur, vad och varför genom ditt processande.
Använd rätt begrepp och reflektera och analysera över ditt arbete.
Arbetet får ta hela terminen om det behövs.