Skriv ut
Snabbfakta
Relief
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Bildhuggning
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
4-6 v.
Material
Lind
Uppgift

I grupper om 3-4 st. ska varje person i gruppen bildhugga en ”pusselbit” som
sedan tillsammans ska bilda en tavla.
Man lär sig en hantverksteknik och att samarbeta!

Förberedelser

Lindträ och en mängd skarpa bildhuggarjärn.