Skriv ut

Undervisningsstöd: Relief

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet.
    Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.


Inför uppgiften får du gå igenom tekniken med att bildhugga och förbereda genom att ha en mängd slipade bildhuggarjärn i olika storlekar.
Gå igenom säkerheten och framför allt att man alltid ska ha en hand på järnet och en hand på hammaren/träklubban alt. två händer på bildhuggarjärnet.
Se även till att ha en skyddsplatta under sin bit på hyvelbänken.

Dela in eleverna i grupper om förslagsvis tre eller fyra st.
Låt dem få varsin lika stor sågad och planhyvlad bit i lind. De bör vara minst 20-25 mm tjocka.
Låt dem söka upp en bild, figur eller tecken som de vill bildhugga fram. När de har ritat/kopierat upp bilden över alla delarna så måste de börja diskutera var de ska hugga. Hur höga och djupa nivåerna bör vara.
Nu kan de börja hugga var för sig men de måste kontinuerligt kolla så att nivåerna och sedermera färgnyanser stämmer med varandra. Det är här samarbetet kommer in.
Om det finns tid så brukar en ram förhöja resultatet. Själv har jag det som ett obligatoriskt inslag och den som först är färdig kan ta ansvaret att börja tillverka den.

Eftersom man inte gärna kan ta hem sin egen del är det mycket uppskattat och lämpligt att hänga upp tavlorna någonstans på skolan!