Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Robotar
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
4-5 v.
Material
Furuklossar, rundstav, spillmaterial
Uppgift

Utifrån en liten kloss och en större kloss får eleven tillverka en robot.
Den bör ha skruvar, krokar och annan skräp i huvudet och är 
läraren väldigt snäll får den också armar och fötter!
Eleven lär sig flera nya verktyg, tekniker och nyttiga moment på vägen.
Vi avslutatde med att ge roboton "liv" med appen My talking pet. (se film)

Förberedelser

Hyvla och såga upp vars 2 klossar till eleven. (60x60x25 och 45x45x25)
Ha 8 mm rundstav till hands:
Erbjud olika skruvar, krokar, spik, muttrar och annat som kan fästas på huvudet.
Lägg fram lister i 2 storlekar som passar till armar (skruv 3 x 16 mm kullrigt huvud) och fötter. (limmas)