Skriv ut

Undervisningsstöd: Självporträtt

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
Centralt innehåll:
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Jag brukar börja med att visa power pointen om olika textila självporträtt. Där efter får eleverna börja skissa och leta material.
Bra är att ha några mindre speglar i klassrummet. 

Jag brukar vissa dessa klipp om bomullsodling. Du hittar dem här:
Bomull (9.43 in i avsnittet)
Bomullsplockarna (16.48 in i avsnittet)