Skriv ut

Undervisningsstöd: Självporträtt

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Centralt innehåll:
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Jag brukar börja med att visa power pointen om olika textila självporträtt. Där efter får eleverna börja skissa och leta material.
Bra är att ha några mindre speglar i klassrummet. 

Jag brukar vissa dessa klipp om bomullsodling. Du hittar dem här:
Bomull
Bomulls plockarna