Skriv ut
Snabbfakta
Skåp med illustration
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
En termin
Material
Olika träslag
Uppgift

Rekommenderat till år 9. Eleven ska tillverka ett skåp. Storleken är valfri.
Eleven ska välja ut ett specifikt land/område där det främst i skåpsluckan
på något sätt ska tolkas in ett land. Eleven får använda sig av områden som folk, seder och ett lands kultur.
Eleven ska försöka använda en stor del av sin kunskapsbank i detta arbete.
Till slut ska man i skrift motivera och värdera sina val och insatser i arbetet.

Förberedelser

Ge ett bra exempel på hur man kan tolka in ett land i ett skåp. (se dokument Skåpsexempel)
Ha genomgångar på olika sammansättningsmetoder som t.ex. sinkning eller tappning.
Visa och erbjud andra spännande träslag än furu.