Skriv ut
Snabbfakta
Skåp med illustration
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
En termin
Material
Olika träslag
Uppgift

Rekommenderat till år 9. Eleven ska tillverka ett skåp. Storleken är valfri.
Eleven ska välja ut ett specifikt land/område (eller annat tema) där detta främst i skåpsluckan
på något sätt ska illustreras. Eleven får använda sig av områden som folk, seder och ett lands kultur.
Eleven ska försöka använda en stor del av sin kunskapsbank i detta arbete.
Till slut ska man resonera, reflektera och värdera sina val och insatser i genom processen.

Förberedelser

Ge ett bra exempel på hur man kan tolka in ett land (tema) i ett skåp. (se dokument Skåpsexempel)
Ha genomgångar på olika sammansättningsmetoder som t.ex. sinkning eller centrumtappning.
Visa och erbjud andra spännande träslag än furu.