Skriv ut
Elevuppgift
Skåp med illustration

 Du får lära dig:

  • Hur man kan tolka/illusterar in ett land/tema i ett arbete.
    Vad kännetecknar ett folk och dess land?
  • Hur form, funktion och kvalitet kan samverka
  • Ett par olika sammansättningsmetoder


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön.                                


Introduktion:
 Fn:s stora världsutställning ska i år gå av stapeln i Madrid. Utställningen ska på olika sätt sätta fokus på alla världens länder och kulturer. Sverige fick till uppgift att bidra till utställningen genom att tillverka en mängd skåp som är kopplade till olika nationaliteter, folkslag och kulturer.
Regeringen ville att Sveriges elever skulle få vara med och representera vårt land och just din skola blev utvald till detta uppdrag.

Uppgift:
Du ska alltså tillverka ett skåp. Storleken är valfri.
Du ska välja ut ett specifikt land där du (kanske främst i skåpluckan) på något sätt ska illustrera landet och dess kultur.
Du ska göra en ritning med de viktigaste måtten utsatta. Gärna också en tredimensionell skiss som visar idéerna.
Efter avslutad uppgift ska du resonera över arbetsprocessen och resultatet.


Arbetssätt:
Sätt dig in i landet du vill jobba mot. Hur kan du illustrera det? Skriv ner allt du kommer på om landet innan du bestämmer dig. Kan du använda olika material, tekniker, återvinning, textilt och i vilken form och storlek ska skåpet vara i? Var lite kreativ. Hur ska man öppna skåpet?