Skriv ut

Undervisningsstöd: Skåp med illustration

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

                    

Uppgiften kan ses som en form av avslutningsuppgift för år 9 där all samlad kunskap i slöjd genom åren ska kunna visas upp.

När du som lärare har presenterat ovan syfte så kan du dela ut dokumentet ”Uppgift”.
Gå igenom uppgiften så att alla har klart för sig vad som förväntas, hur man kan illustrera på olika sätt och hur de ska bli bedömda. (se gärna filmen om hur man kan arbeta med att utveckla olika uttryck i ett skåp)

Visa eleverna vilka olika träslag som finns tillgängliga. Kul om det erbjuds annat än furu.
Jag berättar om egenskaperna hos de olika träslagen och fördelen med att välja lind om man vill t.ex. bildhugga i skåpsluckan. Kan man ta in andra träslag eller kombinera olika material? Jag visar hur man kan tillverka egna gångjärn i trä och i metall om man har möjlighet till det. (återigen kan man se en film om detta)

Nu får de börja planera och göra en ritning på sitt tänkta skåp. De viktigaste måtten som höjd, bredd och djup bör finnas med.

Var du som lärare vill lägga fokus är upp till dig. Jag vill inte offra elevens tid på en massa hyvlande utan hellre ser jag att fokus kommer på arbetet med att just illustrera och skapa ett uttryck. Därför hyvlar jag upp bitar till skåpssidor i de träslag eleven väljer efter deras ritning. Därefter får eleven själv längdsåga alla sidorna till skåpsramen.

Eleven väljer sammansättningsmetod efter diskussion med läraren beroende på om skåpet är grunt eller djupt. Limning, pluggning, sinkning eller skruvning. Se idéblad som stöd.

Nu börjar det roliga med att illustrera alla idéer i olika praktiska insatser. Kan man göra gångjärnen i trä så att de liknar något som kan kopplas till ett land? Kan skåpet likna något? En byggnad, fordon eller ett föremål som kan härröra till ett land eller en kultur?

Som avslutning väntar man in ett antal skåp för att kunna ha en fin utställning någonstans på skolan. Kanske med en motiverande text till varje skåp och foto på formgivaren.

Lycka till!