Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Smörkniv i ene

Du kommer att få lära dig:

  • Hur form och funktion kan kombineras och värderas
  • Flera olika, och förhoppningsvis, nya verktyg
  • Lite om träslaget du arbetar med

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift:

Du ska få tillverka en klassisk Träslöjdsuppgift - Smörkniven!
Efter att vi pratat om vilka delar som är viktiga i formgivningen av en smörkniv får du börja formge din kniv och sedan 
tillverka den efter lärarens instruktioner.