Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Smörkniv i ene

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Det finns en mängd olika sätt att ta sig an denna uppgift och det är väl den uppgift som hela Sveriges befolkning tror att alla slöjdlärare gör i träslöjden?
Själv har jag endast gjort den de senaste åren men nu uppskattar jag smörkniven för alla viktiga ingredienser man kan få delge i undervisningen.
Börja med att prata om det viktiga vid form och funktion vilket det handlar mycket om. 
Jag betonar: 1. Den bör ha rätt längd (inte bara för barn att hålla i) 2. Inte vara obekväm att hålla i (t.ex. taggigt handtag)
3. Kniven bör ha en tunn egg som glider bra i smöret! 4. Inte vara alltför smal i "midjan" (övergången mellan skaft och smördelen)
5. Den får dessutom gärna ha en intressant egen (elevens idé) form med mjuka linjer och den bör vara välslipad!
Mycket saker att tänka på men så arbetar ofta en formgivare. Värt att tänka på tycker jag.
Eleven formger på ett papper minst 2 förslag och sedan väljs det lämpligaste i samspråk med läraren. Eleven klipper ut mallen som limmas tunt på ämnet i eneträ.
Vi sågade ut formen med lövsågen i filklämman. OBS! Såga nära/utanför linjen! Nu fortsätter man i filklämman och filar konturen. 
Därefter spänns ämnet fast med tving i bänken och eleven får fila bort ev. märken på plansidan. Vänd på ämnet och gör likadant på båda sidor.
Efter detta ritas en linje mitt på smördelens egg dit eleven ska fila ner till. 
Jag föredrar att fila på detta sätt då eleven får ett bra stöd av kloss och bänk under kniven även om det är bökigare att spänna fast. Man kan fila i filklämman men då
får inte eleven samma stöd och kniven skulle kunna brytas lättare. (se film)
Efter allt detta återstår att med olika grova slippapper, slipa kniven härligt len! Glöm inte att dofta på den:)
Som avslutning bör smörkniven oljas in.