Skriv ut
Snabbfakta
Smart förvaring
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
En termin
Material
Olika träslag
Uppgift

Eleven väljer någonting "mindre" som ska förvaras. (t.ex. smycken, fiskedrag) Därefter tillverkar
eleven en Smart förvaring till det valda. Det handlar om en ask/skåp med 
specialanpassat inre i form av fack, hyllor, upphängningar etc.

Förberedelser

Detta är en lämplig uppgift för år 9 och då kan man försöka erbjuda
en mängd olika träslag, istället för som oftast furu.
Hyvla upp träslagen och visa hur de ser ut och lite om dess egenskaper.
Se undervisningsstöd för ytterligare ev. förberedelser.