Skriv ut
Elevuppgift
Smart förvaring

Du får lära dig:

  • Olika sammansättningsmetoder så du kan välja utifrån detta.
  • Att arbeta ingående med form, funktion och kvalitet i ett arbete.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Introduktion till uppgift:
Du driver ett litet inredningsföretag med egen produktion av prydnads- och designföremål.
Du blir en dag kontaktad av en butiksägare som vill ha smarta funktionella förvaringsutrymmen att erbjuda sina kunder som besöker designbutiken.
Kunden påpekar att ditt jobb förmodligen kommer att ge ringar på vattnet och effekten kan bli serietillverkning om lösningarna och slutresultaten är tillfredsställande.
Kunden lämnar till dig att välja design och material. Det färdiga arbetet ska dock inte vara för stort för
att med lätthet kunna bära med sig.

Uppgift: 
Du ska välja ut ett specifikt område där du kan hjälpa till med smart förvaring. Förvaringen kan vara en ask, låda, skåp eller hylla som du anpassar efter det tänkta områdets behov. Det kan gälla förvaring av yrkesredskap, verktyg, hjälpmedel, bruksföremål i hemmet eller hobbyverksamhet.
Förvaringsarbetet ska innefatta en lämplig sammansättningsmetod och anpassas efter föremålen som avses.
Du bör tänka till om vad det är som gör din idé så funktionell för just det område du valt.
Du ska även ta hänsyn till någon miljöaspekt i arbetet och senare kunna motivera hur du tänkte.


Arbetssätt:
Börja med att sätta dig in i området du vill jobba mot. Vilka redskap, detaljer eller hjälpmedel finns inom området, och hur förvarar man dem lämpligast?
Fundera över vilket/vilka material som kan användas? Kan man kombinera? Olika hantverkstekniker? Ska det vara nytt eller kanske något återvinningsmaterial i ditt arbete? Mjuka material? Miljöaspekter?
Du ska försöka arbeta så självständigt som möjligt, men givetvis ska din lärare vara tillgänglig för diskussioner och hjälp vid nya praktiska områden vid tillverkningen av ditt förvaringsalster.


Att lämna in för bedömning:  
Dokumentet Överväganden, Skisser, ritning/ar med de viktigaste måtten utsatta (detta ska vara färdigt innan det praktiska arbetet påbörjas).
Ditt praktiska resultat i slutet på terminen även om du inte hunnit färdigt,
samt dokumentet Värdering  Smart förvaring.