Skriv ut

Undervisningsstöd: Smart förvaring

   Förmågor att utveckla:  

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.


Uppgiften är tänkt så att eleven kan visa upp en bredd av kunskaper inför slutbetyget i år 9. Det centrala är det praktiska arbetet och förmågan att framställa föremål i olika material men även utvecklandet av idéer till hur föremålet ska se ut och vilket innehåll den smarta förvaringen ska ha?
På något sätt i föremålet ska även eleven kunna sätta ett uttryck som kan kopplas till innehållet.
Hur kan man göra det? Diskutera.

 Låt planerandet inför uppgiften med alla dess överväganden ta sin tid. När det börjar ta form kan eleven fylla i dokumentet Överväganden.
Vidare måste eleven framställa en ritning med de viktigaste måtten utsatta. Denna ska vara färdig innan arbetet kan påbörjas.
Hjälp eleven med att välja lämpligt material (träslag) och att hyvla en rak sida som de kan utgå ifrån när de färdigställer de sidor/hyllplan som behövs för asken/skåpet/hyllan etc.

Därefter kan de börja arbetet med sammansättningsmetoden. Är de osäkra kan man föreslå några lämpliga metoder som tappning, bladning, sinkning eller skruvning. (se övrigt stöd under TJÄNSTER)
Diskutera lämplighet i form av hållfasthet, svårighetsgrad, och utseendemässigt.

Tips: Min erfarenhet i denna uppgift är att den tar tid. För att spara tid kan läraren hyvla upp sidorna till lådan/asken så att eleverna inte bara hyvlar under flera lektioner. Vidare bör eleven inte sinka alla fyra hörn (om de väljer denna sammansättningsmetod) vilket tar alltför många lektioner.
Dessa är de viktigaste ”tidstjuvarna” har jag insett.

När det gäller lock och botten är det viktigaste att de kan föreslå metoder för att göra en limfog men för mycket tidsödande hyvlingsarbete brukar jag även här hjälpa till med. Låt istället eleven lägga tid på att med precision passa in botten så tätt som möjligt.

Se Övrigt stöd på hur man t.ex. kan göra trägångjärn och olika lock för att inspireras lite.
Jag brukar säga att det inte finns något fint eller fult, bara noggrant och slarvigt! Hur kan eleven göra ett lock/skåpsdörr spännande att se på?
En rolig utmaning där man kanske kan illustrera det tänkta innehållet med en relief, intarsia, utsågning, collage av olika material eller en vacker målning?
Eleverna ska som avslutning kunna föreslå lämplig ytbehandlingsmetod. Var ska föremålet användas med tanke på valt innehåll?
Inne eller ute?

Exempel på innehåll i Smart Förvaring, för ask, låda, skåp eller hylla:
 
Mediciner, kryddor, borr, räkningar, böcker, lego, telefoner och laddare, golftillbehör, smink, smycken, parfymer, krämer, pennor & sudd, frisörsredskap, verktyg, mynt & sedlar, köksredskap, penslar, färger, fotografier, fiskedrag, sytillbehör, verktygslåda