Skriv ut
Elevuppgift
Solstol

Du får lära dig:

  • Lite ritningslära och hur du kan följa en ritning på egen hand


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Efter en färdig ritning ska du tillverka en solstol. Bakstycket (ryggen) gör du i textilslöjden.
Du har ett idéblad som visar arbetsgången och en ritning med alla måtten. Försök att följ dessa.