Skriv ut
Elevuppgift
Solstol

Du får lära dig:

  • Lite ritningslära och hur du kan följa en ritning på egen hand


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.


Uppgift:

Efter en färdig ritning ska du tillverka en solstol. Bakstycket (ryggen) gör du i textilslöjden.
Du har ett idéblad som visar arbetsgången och en ritning med alla måtten. Försök att följ dessa.