Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Stringart

Du får lära dig: 

  • Att samverka med dina kamrater.
  • Att utveckla din finmotorik
  • Att spika!


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.


Uppgift:

Du ska få tillverka en liten del av en större gruppuppgift som kommer att mynna ut i en större tavla.
På en platta med en färgglad bild ska du få spika i en mängd spik och sedan dra garn i olika färger 
från spik till spik i vilket mönster du vill.


 Exempel på färdiga tavlor