Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Stringart

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

När vi tillverkade denna tavla kan filmen vara en snabb väg att få arbetsgången förklarad för sig. Se den!
I det praktiska arbetet använde vi lamellträ som ger ett mycket bra underlag för spiken att fastna i.
Spånplatta t.ex. är ju rätt så poröst och kan flisa sönder i kant och hörn.
Vi valde att styra hörnspiken genom att snett inåt borra ett hål på 1mm för att undvika att det gick söder just i hörnen. 
De spik vi valde fungerade fint för oss även om det givetvis finns andra sätt att arbeta på. Kanske hade det varit bättre med trådspik (stort huvud) istället för dyckert (som vi använde) även om det gick bra.
En hovtång kom till användning när man spikade snett och även om eleven fick en höjdkloss att ta hjälp av så kunde någon spik gå igenom plattan. Ha då kanske ett skyddsunderlägg mellan bänk och platta.

Pappret som ska limmas fast får inte vara för tunt och vanligt trälim gjorde jobbet fint.
Tavlan blev mycket fin och uppskattad på vår skola så vi kan varmt rekommendera detta ganska korta projekt.
Vi arbetade också i helklass när vi tillverkade tavlan. Alla elever tillsammans i Träslöjdssalen där man arbetade både på bänkar och golv!
Allt eftersom spikningen tog slut blev arbetet tystare och skönare för oss alla:)
Se  därför till att ni har många hörselkåpor tillgängliga!

Lycka till!