Skriv ut
Snabbfakta
Superhjältar
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
Hela terminen
Material
Trä och textil
Uppgift

Eleverna arbetar halva terminen i trä- och metallsalen och halva tiden i textilsalen. Eleverna kommer att få formge och framställa en superhjältefigur i trä och göra egendesignade superhjältemantlar. Detta är första gången eleverna möter slöjden.
Vi pratar allmänt om superhjältar, vad är det som är så bra med dem och kan vem som helst bli hjältar?

Förberedelser

Uppstart tillsammans där ni går igenom temat, uppgiften, vad eleverna kommer att lära sig och visar lite inspirationsbilder.