Skriv ut
Elevuppgift
Symboler

Du får lära dig:

  • Att utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker
  • Jobba med skisser och mönster samt koppla dem till matematiska beräkningar
  • Jobba med symboler, färger och former
  • Att dokumentera arbetsprocessen


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.
  • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.


Uppgift:

Du ska göra en egen symbol med hjälp av den inspiration du fått från bildspelet som läraren visade.
Du ska få lära dig och använda dig av en teknik som kallas ”Applikation”.

Först ska du få rita en skiss och tänka igenom hur du ska gå till väga.
Därefter ska du välja ett lämpligt föremål där du kan sy fast din symbol. Det kan vara en kudde, vetevärmare eller varför inte ett fodral till surfplattan eller datorn? Fundera även på hur baksidan ska se ut.
Under arbetets gång ska du dokumentera och beskriva arbetsprocessen och senare redovisa detta skriftligt och muntligt.