Skriv ut
Elevuppgift
Symboler

Du får lära dig:

  • Att utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker
  • Jobba med skisser och mönster samt koppla dem till matematiska beräkningar
  • Jobba med symboler, färger och former
  • Att beskriva och dokumentera arbetsprocessen


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift:

Du ska göra en egen symbol med hjälp av den inspiration du fått från bildspelet som läraren visade.
Du ska få lära dig och använda dig av en teknik som kallas ”Applikation”.

Först ska du få rita en skiss och tänka igenom hur du ska gå till väga.
Därefter ska du välja ett lämpligt föremål där du kan sy fast din symbol. Det kan vara en kudde, vetevärmare eller varför inte ett fodral till surfplattan eller datorn? Fundera även på hur baksidan ska se ut.
Under arbetets gång ska du dokumentera och beskriva arbetsprocessen och senare redovisa detta skriftligt och muntligt.