Skriv ut

Undervisningsstöd: Symboler

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Under två lektioner innan arbetsområdets start, bör eleverna få träna på att göra en applikation utifrån en förlaga med hjälp av vliesofix.
Då har de en bättre förförståelse för hur svåra symboler de behärskar.
Visa bildspelet om uppgiften och om olika symboler.
Handla helst vete från Granngården om ni vill arbeta med vetekuddar.