Skriv ut
Snabbfakta
Tavla
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 6 v.
Material
Trälister i olika bredder och träslag
Uppgift

Eleven får formge och tillverka en tavla med hjälp av lister i olika träslag och bredder.
Syftet är att eleven utmanas i att sätta ett uttryck i en tavla utifrån egna erfarenheter. 
Till hjälp får eleven titta på olika inspirationsbilder.
Alt. Tema/område kan bytas ut.

Förberedelser

Du som lärare ska såga upp en mängd lister i olika bredder och gärna i olika träslag som eleverna
kan plocka fritt ibland när du startar uppgiften. 
Erbjud tunna plywoodlister eller en mindre plywoodskiva att använda som bakstycke.
Här kan man bli av med en del spillmaterial vilket är ett plus!