Skriv ut
Elevuppgift
Tavla

Du får lära dig:

  • Lite om olika träslag och hur man kan kombinera dessa i olika mönster.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former utifrån egna erfarenheter.


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


    Uppgift:

Du ska skapa en tavla med hjälp av en mängd trälister som läraren erbjuder.
Inspirationsbilder tillsammans med egna erfarenheter blir utgångspunkter när du formger din tavla. Det du vill avbilda ska alltså kopplas till dig på något sätt. Det ska sedan motiveras efter avslutat arbete.
Föremålet ska inte vara större än vad läraren bestämmer.
Du erbjuds lister eller en bakgrundsplatta som du kan fästa listerna på.
Du bestämmer hur du bearbetar materialet (slipning/oslipat/färg/höjdskillnad etc.)  men motivera efteråt  hur du tänkt.
Bitarna ska inte limmas samman utan det ska finnas mellanrum mellan listerna.
 

Egna erfarenheter – kan vara symboler du kommit i kontakt med, platser du besökt eller bott på/i, konst som du kanske har i hemmet eller tycker om. Det kan också handla om trender och traditioner i olika kulturer som du kommit i kontakt med på ett eller annat sätt.
Formen och uttrycket ska kunna motiveras och ha en koppling till en egen erfarenhet på något sätt och du ska muntligt eller skriftligt resonera kring detta.