Skriv ut

Undervisningsstöd: Tavla


Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.


Med denna uppgift ville jag släppa lite fokus på just detta att slutresultatet måste vara noggrant i bemärkelsen att varje del ska vara välslipad vilket annars ”nästan alltid” eftersträvas. Här kan eleven få arbeta med oslipade ytor om de önskar så länge som hen motiverar sina val av former.
Eleven fick först tänka ut ett föremål/objekt som då skulle kunna härledas till något från egen erfarenhet. (se exempel på ELEVUPPGIFT.)
De fick skissa upp den och vi försökte arbeta inom ett A 4 storlek.
Därefter fick de hämta lister som hade sågats upp i en del olika träslag och i olika bredder. (se bilder)
Mallen placerades på de utlagda listerna och ritades upp av dem. Vidare fick de så med hjälp av egenhändigt valda metoder såga till sina bitar. Jag valde att studera vilka olika lämpliga och kanske mindre lämpliga verktyg som användes. Detta för att kunna motivera bedömningen i KK ...Hur goda kunskaperna är inför- och i användandet av verktyg...o.s.v.
Momenten var relativt ”enkla” (såga och limma) så jag försökte att instruera så lite som möjligt och istället utmana till egna initiativ i processandet.
För att inte uppgiften ska kompliceras fick inga andra material tillföras ej heller tillät jag dem att använda putsmaskinen då det lätt blir köer vid den maskinen.

Följande värderade jag högt vid min bedömning:
Att mellanrummen var jämna.
Att bakstycket hade en tanke i form och att man inte bara tog den erbjudna plywoodbiten som den var.
Inga pennstreck eller synligt lim uppskattades i slutresultatet.
Lämpliga val av arbetsmetoder och verktyg under processen.

Inför uppgiften påpekade jag att ”försök att ha en tanke med allt ni gör”
Vi pratade också om motsatsorden smidigt/klumpigt, andvändbart/oanvändbart, asymetriskt/symetriskt och noggrant/slarvigt.
Jag påpekade därför att jag inte godtog några efterkonstruktioner som att ”Jag ville ha det så” om jag nu kritiserade något
som såg slarvigt eller klumpigt ut. Detta skulle i så fall motiveras innan bedömningen, under processandet, så att jag visste
att det fanns en tanke bakom formen.