Skriv ut
Elevuppgift
Textilt tryck

Du får lära dig:

 • Olika textila tryck metoder
 • Om olika formgivare som arbetat med metoden textilt tryck
 • Hur man gör en rapport


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Er uppgift blir att inspireras av någon av de formgivare som presenterades i bildspelet. Utifrån deras verk inspireras till att formge ett tyg med hjälp av olika textila tryck metoder. När tyget är framställt skall ni sedan sy ett slöjdföremål av tyget. Efter avslutat arbete skall ni dokumentera ert arbete i en slöjd rapport och lämna in.


​​​Jag vill att ni lämnar in inför bedömning:

 • En moodboard där du visar din inspiration med bilder
 • En skiss på slöjdföremålet
 • En rapport över hur tygtrycket skall se ut
 • Den färdiga produkten
 • En slöjdrapport